CZ EN DE

Konstrukce

Konstrukce modulárních domků je tvořena pomoci velmi pevných a kvalitních KVH hranolů, díky kterým je domek samonosný a lze jej kdykoli kamkoli přemístit. Životnost modulárního domku lze srovnávat se životností zděné stavby. Nemusíte se bát o likvidaci dřeva škůdci, protože celá konstrukce je ošetřena. Díky kvalitním materiálům, které jsou použity na výstavbu, je celá stavba v protipožární kategorii A1.

Venkovní obložení tvořené modřínovým rhombusem lze ošetřit pomocí nátěrů pro ochranu dřeva Kreidezeit BIOS - Super, které chrání materiál i proti UV záření.

Životnost je minimálně 50 let bez dalšího ošetření. Pokud se bude nátěr po určitém intervalu opakovat (2-3 roky) se životnost prodlužuje a zůstává stálá barva.

Technická data

Šířka domu:  Dle modulu, nejčastěji 4,2 m - 4,5 m
Délka domu:  Dle modulu, nejčastěji 10 m - 15 m
Výška domu:  3,3 m
Světlá výška místností:  2,5 m
Váha domu:  dle přesného typu
Počet místností:  1+kk až 3+kk, předsíň, koupelna
Energetická náročnost:  Skupina B
Vodovod: DN 25 mm dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.
Kanalizace:  DN 150 mm dle ČSN 75 6010
Elektřina:  Jistič 25A nebo 32A (dle spotřebičů)

Možnosti usazení

Betonovými patkami, kdy se množství patek spočítá podle návrhu domu. Většinou je však množství patek stejné jako délka modulu (na modulární domek velikosti 15 x 4,2 m náleží přibližně 15 betonových opatek).

Patky se betonují do nezámrazné hloubky (kolem 1 metru, dle půdy). Mezi jednotlivé patky se doporučuje položit netkaná textilie, která brání růstu trávy a plevele, na kterou se vysype například kačírek.

Zemními vruty, což je ideální cestou. Montáž těchto vrutů se pohybuje řádově v hodinách, což je mnohem rychlejší než u betonových patek a ihned se na ně může stavba usadit. Množství zemních vrutů, které budou použity na stavbě, se vypočítá dle její tonáže (na domek velikosti 15 x 4,2 m náleží přibližně 18 zemních vrutů). Nemalou výhodou je také vícečetná použitelnost těchto vrutů, díky čemuž není problém domek přemístit.

 Více o zemních vrutech Krinner

Povrch a skladba

Modřínový rhombus z evropského modřínu (také možnost sibiřského modřínu nebo například cedru)
PUR panel v barvě antracit
Klasická točená omítka
Skladba obvodové stěny otevřené
Skladba obvodové stěny uzavřené
Skladba podlahy
Skladba střechy
Skladba vnitřní příčky